Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (abkleben)

(abkleben)

nl. af- en ancleven 
verbunden sein
  • ende sijn de schepenen gehouden allent gene de gevangene verclaert, bekent off niet bekent, met 't gene daer aff ende aen is clevende, soowel tot ontlastinge als belastinge in geschrifte te doen stellen
    oJ. Stallaert I 22