Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Ausbusmung)

(Ausbusmung)

nl. utboeseming 
  • eene uijtboeseminge sal wesen geschied in conformiteit van 't dijkregt von Braband
    1694 Beekman,DijkR. II 1575
  • van soodanige landeryen, die ... by spadensteeking der voorn. waarschappye mogen wesen aangekoomen, en wiens aangaande noch geene nytboeseminge is gedaan
    1696 UtrechtPlB. II 17
  • by uitboeseminge in den dyk geven zodanige vordere landereyen ... als uit den boesem van de naastvoorgaande ... possesseurs
    1730 Gierke,Fschr. 1911 S. 1103 Anm.