Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Barnbarn)

(Barnbarn)

fries. bernbern 
Enkel
  • lyweth dy broder naet, ende hede hy een sister, so urfeng se da broders bernis bern, dis da da sisters bern
    1480/81 JurFris. II 128
unter Ausschluss der Schreibform(en):