Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (bedienlich)

(bedienlich)

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
mnl. bedienelic, bedien(de)lijk 
lehensdienstfähig
  • de gone die van de selve dienst soude willen pretenderen exempt te syne ... is gehouden te stellen eenen bediendelyken man
    1546 ChartPierreGand II 380
  • uutlantsche personen ... zijn ghecostumeert ende ghehouden ... te stellen bedienelic man
    1550 CoutVieuxBGand II 57
  • 1600 Stallaert I 133
  • 1779 CoutVieuxBGandEncl. 122