Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Echtsache

Echtsache

Ehesache
  • sullen ... de commissarissen van de echt-saecken alle weduwenaers ende weduwen voor haer comparerende om hare geboden te laten aenteyekenen
    LeidenK. 1658 Art. 100
  • LeidenK. 1658 101