Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Entgang

Entgang

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
fries. on(t)gong 
Abwehrung
  • mey hym dij ora naet sykeria ner ontgong habba
    1480/81 JurFris. I 80
  • dij ongong is nyaer dan dij oenbreng
    1480/81 JurFris. I 86
unter Ausschluss der Schreibform(en):