Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Ferpel

Ferpel

vgl. Frevel

I Arglist, Böswilligkeit
II Verbrechen, Vergehen
  • wart gewyst, dat dat gebot ... op eynnen firpel syn solde van vunff marck den meyer
    1430 Loersch,AachRdm. 111
unter Ausschluss der Schreibform(en):