Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Folgeeid

Folgeeid

(Eid der) Eidhelfer
 • heeft hy gheen maghen bi hem, die volcheede mede te doen
  1410 BrielRb. 155
 • ten heylighen sweeren met volgheeden 
  1578 CoutKiel 20
 • ende en is hij ghen poorter, soo moet hji hebben ses wettige mannen, om volgheeden te zyn
  1582 CoutAnvers II 138
 • dat hijt houden sal met zinen eede ende met zijns zelfs drie volcheeden 
  oJ. Fruin,Dordrecht I 373
 • CoutAnvers I 378
 • MnlWB. IX 803