Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Fremdmann

Fremdmann

Auswärtiger, Fremdling
  • ware dat sake dat hi vreemptman ware ... dan sal hi sweeren twee eede dat hi enghene hulpe en can vercrighen heme mede tonsculdeghene
    1292 MnlWB. IX 1286
  • dat ic soo recht arm was, dat ic nae mijn doot legghen most in een vreemdemans graft
    1338 MnlWB. IX 1286
  • dat gheen poortere binnen Ghent vremdmans weet vercopen en sal, het en ware dat die vremde man wies goed dat ware selve voor [h]ooghen ware
    1338 MnlWB. IX 1293
  • dat een vremdt man recht hebben sal op onse poorters, ghelijc dat onse poorters hebben opten vremden man
    1430 Fruin,Dordrecht I 105