Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Fußstellung

Fußstellung

als prozessuale Handlung
  • op peyne van te verliesene d'effect van sijnder voetstellynghe 
    1547 TieltCost. 265
  • aldus zal den bailliu de voetstellinghe doen; hy zal staen up tleen met mannen ende zegghen: dit leen daeghe ic inne voor de boete van x lib. ende wettelike costen daeranne clevende, by faulte van zyn [houders] devoren; ende macke dach alle de ghunnen die tzelve [leen] beschudden weillen, dat zy commen te O. int hof, up den dach van den ... voor de noene, omme aldaer ghehoort te wesen in haerlieder deffensie, ende dat kennesse van huerliden mannen
    oJ. CoutOudenbourg 430
unter Ausschluss der Schreibform(en):