Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Galgenjunge

Galgenjunge

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
  • ap het einde der achtiende eeuw hechtte men in in Vlaenderrn nog zoo veel geloof aen de weerwolven, nekkers en zoo genaemde galgejongen, dat de ouderlingen er steeds gebeurtenissen van aen hunne kinderen vertelden, welke zy niet alleen als wonderlyk maer als ongetegensprokelyke waerheden trachten te bevestigen
    oJ. ZDMyth. 3 (1855) 171