Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Gebleib)

(Gebleib)

niederländisch geblijf 

I Schiedsauftrag
 • wat recht ... byden waterscepenen vanden waterrecht ghewijst off, mits gheblijff van beyden partyen, uutghesproken sal worden, ... dat sal van waerden wesen
  1439 Fruin,Dordrecht I 277
 • MnlWB. II 974
II Schiedsspruch
 • sell dieghene, die dat libelle brenget ende des geblijfs gheert, den libelmeijsters hoer take wijns terstont medebrengen
  1424 UtrechtRBr. I 311
 • een minlick geblijff gedadingt is tusschen den vrienden van N. parte una, ende N. parte altera
  1456 Fruin,Dordrecht II 132
 • daertoe brenghen, een ander geblijf aen te gaen
  oJ. Kennemerland 185
 • Stallaert I 454