Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): hauptgleich

hauptgleich

(im Erbrecht) nach Köpfen (teilen)
  • alsoo van houwelijcken van twee wettighe bedden oft meer ... dat een man kinderen heeft, soo sullen die kinderen deylen hoofdeghelijck in sijn goedt
    1355 Brüssel/Meijers,LigurErfr. I 43
  • dander helft zullen die kinderen vanden voorbedde ... gelijck deylen, naer de afflijvicheyt vanden tweeden houwelijcke van man ende wijff hooftgelijck 
    1547 CoutUccle 41
  • erve, dat van der zijden compt, hoert hoodegelijck te deilene
    oJ. Uckle/Meijers,LigurErfr. I 3