Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hauptlösene

Hauptlösene

Lösungsgeld des verwirkten Hauptes
 • 2. Hälfte 11. Jh. (Hs. 15./16. Jh.) WestfriesSchulzenr. 172
 • waerso een bloet man eenen anderen man does slact, ende de voervluchtig wort, so gelden hem set de sibbeste handen buten de hovetlosene dat is de broeke
  1250? (Hs. 1532) Langewold 1250(R.) 366
 • thio haudlesene an thinge thes frana thrimen, thera liuda twede
  1. Hälfte 15. Jh. FivelgoR. 158
 • 1. Hälfte 15. Jh. FivelgoR. 184
 • soe hwam soe ma mey wald syn haed bischerth, soe is dio boete en haudleesne, dat sint 8 pond
  oJ. FriescheWetten II 90
 • weer daer een man geslagen of den anderen lande in dat andere, soe salmen em ghelden myt 16 marken engelsch ende eene hovetlozene den rechteren, de to den rechte sworen hebben ende de hovetloesene by 21 schillingen engelsch
  oJ. Richth. 299
 • His,MA. I 486
 • His,MA. I 620
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):