Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Hauptwaffe

Hauptwaffe

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
als verbotene Waffe
  • dat niement, wie hij zij, en draghe langhe wapene of hoeftwapenne bij daghe noch bij nachte, up de boete van iii lb. par.
    1427 Kortrijk(Strubbe) 221
  • dat niemen wapine en draghe, edel no onedel ..., hooftwapine no langhe wapine no gheenre andere, no onlovelike messe no pinsoene
    oJ. MnlWB. III 722