Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Heindmauer)

(Heindmauer)

Scheidemauer zwischen Grundstücken
vgl. Heimmauer
  • die een huys ofte muer, staende aen zijn gebueren erve, doet ofbreken, is sculdich in de plaetse van dien tot zijnen coste een heyndmuer to setten; ende indien hij tselve doet setten ... zoo is die heyndmuer gemeen
    1550 UtrechtBRek. II 388