Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Holzbotung

Holzbotung

(dritte oder letzte) Deichschau (I), Besichtigung des Holzwerks am Deich (in Salland und Nordgelderland)
  • de derde of laatste schouwe, de holt-badingen, in het laatst van Oktober of begin van November, alleen over de dijken, en sal alsdan mede geschieden de schouwe over de hoofden
    1730 Beekman,DijkR. I 832
  • MnlWB. XI 247