Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Jahrküre)

(Jahrküre)

jährlich abgehaltene öffentliche Volksversammlung

I als Gerichtstag
  • [den magistraat hoort toe] van jaerkeure te houden ... ende in denselven te kennen ofte te wijsen van alle gecommitteerde crimen ende delicten
    oJ. Stallaert II 17
II als Beschauungstermine der Land- und Wasserwege
  • men is van oudts ghecostumeert jaerlix binnen der stede ende schependomme van A. ... te onderhouden een jaerkeur 
    1618 CoutAlost 46
unter Ausschluss der Schreibform(en):