Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kammerwärter

Kammerwärter

Gerichtsbote, -diener
  • soo sal diegene, die daer recht gesproken heeft, een eerstelike wete laten doen by enen camerwaerder dengenen die dat huys toebehoort, dat hy sijn scult betaelt
    1497 Fruin,Dordrecht I 137