Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kinderbettgeld

Kinderbettgeld

, n.

Unterhalt für die Zeit des Kindbetts (I), oder Zahlung für die Abhaltung des Kindbetts (II)?
  • een man, die aen een meysen oft vrouwe een kint gemaect heeft, moet heur gheven van den tyde, af dat sy levende kint heeft gedraghen, elcx daechs eenen stuyver, enn voer heur kinderbeddegelt een pont groot brabants
    1545 Antwerpen/Stallaert II 69