Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 1Klauber

1Klauber

, f.

Fessel
  • zowie van A. wegen op eenige penningen gezet is ... ende in gebreke bleve ten gestelden tijde te betalen, zal ... geexecuteert werden, tri mit hand-vollinge by de schout, zijn boden, ende dienaers te doen, mit oplegginge van cluivers 
    LeidenK. 1583 Art. 21
unter Ausschluss der Schreibform(en):