Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kommunemeister

Kommunemeister

, m.

Bürgermeister (I) 
 • de commoingnemeester, de gheswoerne ende alle ambochte van der stat van Brusele
  1306 Willems,Brab. I 723
 • 1362 Stallaert II 90
 • comongnemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van C.
  1415 Luyster van Brabant II 18
 • de scoutet van M. en mach nyemant pijnen of ter bancke bringhen sonder consent ende wille van den commoignimeesters 
  1535 CoutMalines 8
 • 16. Jh. CoutGand I 236
 • 16. Jh. CoutGand II 205