Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): komposieren

komposieren

, v.

nur in d. nl. Form composeren, aus d. frz. composer "zusammensetzen", "verfassen"

I jn. nötigen, insbesondere zu ungerechtfertigten Geldleistungen pressen
 • scout, burchmeesters of scepenen, die onder tdexel van iusticien of van hueren officien yement vertasseren of composeren, die verbueren tlijf
  1503 NBijdrRgel.2 2 (1874) 90
 • aldaer composerende die selve dorpen, die eenige op thien scellinge groote ende die andere op meer oft min
  1509 Stallaert II 90
 • de vrybuters, die by forme van roovers ende straetscheynders t'plat landt composeren, brantschatten ende affloopen
  1593 BrabPlac. II 361
II eine Absprache treffen zur Erlangung steuerlicher Vergünstigungen
 • eedt te doen by de pachters. wy belooven ende sweeren, dat wy ... met niemanden sullen composeren, het zy by quijtscheldinge, toegifte van vaten, maten ofte gewichte ..., maer belooven te ontfangen 't volle recht, sulcks dat by de ordonnantien is gestatueert
  1641 GrPlacB. I 1657