Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kürbruderschaft

Kürbruderschaft

, f.

nur nl., zu Kürbruder (I) 
Bürgerrecht
  • als eeneghe cuerbroeders ofte cuerzusters begheeren te vervremden vande cuere tvoorseyts landts ende anne te nemene eenich andre vrydom, syn ... ghehouden ... renunchierende van huerluyder cuerbroederschip ter camere, ende yssuwe ende thiende penninc van huerluyden goede te betaelen daer de zelve valt
    Ende 16. Jh. CoutFurnes II 411
  • 1619 CoutAssenede 7