Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kumbal

Kumbal

, n.

(Helm-, Stammes-)Zeichen, an. auch Grab(zeichen)
vgl. Kumberra
  • 8. Jh. Graff IV 405
  • thô gengun eft thiu cumbl for uuânum undar uuolcnun
    vor 840 Heliand6 25 V. 648
  • oJ. AhdGl. I 203