Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Landzeuge

Landzeuge

, n.

nur nl. belegt
Zeugnis, Aussage vor Gericht durch den angrenzenden Landeigentümer wegen Grundeigentums
  • 1342/43 De Rekeningen d. Grafelijkheid v. Holland ..., uitg. d. Hamaker I (Utrecht 1875) 274 uö. [vgl. Beekman,DijkR. II 1071]
  • voert van allen lanttugen, dat sullen geven seven die naeste ackeren, die daer mit recht toecomen
    1347 Mieris II 735
  • 14. Jh. Smit,RekHenegouw II 7
  • soo en salmen geenen poorteren van H. dagen mogen tot eenigen lanttuyge, ten waer dat syn landt georbaert hadden, dat ten naesten floot gelegen waer den lande, daer die tuych ofgaen soude, sonder ergelist
    1410 Mieris IV 162
  • 1415 VerslOudeR. 1 (1885) 256