Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): lasten

lasten

, v.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
tr. als belasten in rechtl. Bed. vor allem mnl. belegt (zu d. weit. Bed. vgl. DWB. VI 251f., Lasch-Borchling II 749, MnlWB. IV 173f. u. NlWB. VIII 1 Sp. 1122f.).
zu Last

I verordnen, befehlen
II wie belasten (II 1) 
  • ten wair dat een beclaechde enen, die onwittich, eerloes off meeneedich bekent wair, die en mach voir gheen dinck ontscult doen voir recht, noch en man nyement lasten noch lichten
    Anf. 15. Jh. BrielRb. 168
III wie belasten (III 2), beauftragen
  • ten overstaen van onse ghecommitteerdens, die wy daertoe specialijck sullen authoriseren ende lasten 
    1634 NlWB. VIII 1 Sp. 1123
IV mit Lasten (II) beschweren
  • die eenige van hen zijn oock by der ouder schiltaile van den lande veel hooger getaxeert, geset ende gelast nae hueren staet ende faculteyt dan zy behooren
    1514 InfHollant 2
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):