Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Letznis)

(Letznis)

, f.

nur mnl.
Behinderung, Hemmnis
  • 1266 Mieris I 342
  • te copene ende te vercopene ende ... zeker te merrene ende weder te keerne sonder lettenesse iemans in al onse lant wonende
    1299 MnlWB. IV 424
  • 1371 MGroning. II 301