Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Marrung

Marrung

, f., Merrung, f.

Nebenform meerunge (hierher?)
zu marren

I Zögern, Aufschub, Verzug
 • inpedimentis marunka 
  8. Jh. AhdGl. I 222, 13
 • intercisset dilatio underquami marrunga 
  9. Jh. AhdGl. I 319, 35
 • vonnesse doen sonder merringe van haerre mesdaet
  1303 MnlWB. IV 1469
 • 1318 Nijhoff,Ged. I 172
 • dat ich ... sunder meerunge myn huys ind burch ... zu leen entfangen sal
  1349 Lacomblet,UB. III 381
 • 1496 W. van der Tanerijen, Boec van der loopender practijken ..., uitg. E. I. Strubbe, I (Brüssel 1952) 418
 • ennich accessorie oft oprichtinge van scaden ende interest uuyt ennige merringen ende vertrecke van restitucien oft betalingen
  1496 CoutBrab. II 1 S. 633
 • datter behoeven te zijn vi dingen eer men ageren mach met deser actien van ipotheecke ende verbijntenisse: ierst ...; ten tweeden male, dat de sculdenere, die schuldich is, zije in merringe ende vertrecke van betalingen
  15. Jh. Stallaert II 202
II Zeitabstand, Zeitverlust
 • alsoe verre dat die quetsure gebuert waire terstont na den oploop, sonder merringe oft intervalle van tijde
  15. Jh. Stallaert II 202
III versäumte Rechtsschuldigkeit, Widersetzlichkeit
 • zoe wanneer iement aldus gedaigt zijnde niet en compareert, ... dat zijn wederpartije accuseert zijn coutumacie [!] ende absencie, versueckende dat hem, tegen den gedaigden niet comparerende, gedecerneert ende gegeven worde deffault, dats te seggen, merringe oft verachtinge
  1496 CoutBrab. II 1 S. 18
IV Verbleiben, Aufenthalt
 • gelouen wy [Hzg.] hen, soo wie merringhe oft palinghen begeert binnen onsen ... lande, dat wy hem selen doen geschieden tegen ons ende teghen eenen ieghelijcken
  1355 BrabPlac. I 132