Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Meissenierfrau)

(Meissenierfrau)

, f.

zu Meisseniermann 
  • dat voorts binnen den selven lande is een recht, dat-men noemt het meyssionier-mans recht, mede-brengende dat de ghene die meyssionier-man oft meyssionier-vrouwe is, ende die sulcks wettelijck bethoont heeft, ... vry is van den rechte van den hoogh-stoel, mortemain oft besten pandt, hoy-daghen, mest-daghen, cor-weyden ende andere, competerende den heere van der plaetsen daer sulcken meyssionierde lieden gheseten zijn, van onvrye persoonen gheen meyssionierde man oft meyssionierde vrouwe wesende
    1606 CoutGrimberghen 304
unter Ausschluss der Schreibform(en):