Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Meisseniermannsrecht)

(Meisseniermannsrecht)

, n.

das für den Stand der Meissenierleute geltende Recht
  • dat voorts binnen den selven lande is een recht, dat-men noemt het meyssionier-mans recht, mede-brengende dat de ghene die meyssionier-man oft meyssionier-vrouwe is, ende die sulcks wettelijck bethoont heeft, ... vry is van den rechte van den hoogh-stoel, mortemain oft besten pandt, hoy-daghen, mest-daghen, cor-weyden ende andere, competerende den heere van der plaetsen daer sulcken meyssionierde lieden gheseten zijn, van onvrye persoonen gheen meyssionierde man oft meyssionierde vrouwe wesende
    1606 CoutGrimberghen 304