Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mißschehnis)

(Mißschehnis)

, f.

(durch menschliches Einwirken verursachte) Fehlgeburt
  • alsdat J.W. ... Alijt ... in hoir zyde, in hoir lenden ende an hoir live mitten hilte van zynen messe geslegen, gestoken ende mishandelt heeft, dairvan dat zy van horen kinde misschienisse gehadt ende dat kint doot ter werelt gebrocht heeft
    Mitte 15. Jh. LeidenRbr. 189