Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Molterpacht

Molterpacht

, f.

wie Molter (II) 
  • ein molener sal synen molterpacht heysschen ende heven, der men dan der molen gilt
    16. Jh. LimbWijsd. 224