Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Momberei

Momberei

, f.


I (oft entgeltliche) Geschäfts- bzw. Amtsführung, Vertretung, Vormundschaft
 • van der mondborien van den gasthuse ... willen wi, dat onse stat ... hebbe ... gelijc dat si plach bi onsen vorderen te houdene
  1306 Willems,Brab. I 734
 • dat elc [Amtsinhaber] twee jaer lang in ene mondborie bliven sal, ende nieth langer
  1368 Willems,Brab. II 613
 • de mambornie ende voogdie van hertoghe Philips
  1488 MnlWB. IV 1914
 • vader ende moeder hebben ... de plicht ende momboirye over hunne onbejaerde kinderen
  1570/1607 CoutBruxelles 174
 • waert dat de manspersoonen stonden in momboiryen, dat die dan egeen ... obligatien passeren oft bekennen en moghen
  1586 CoutAnvers I 396
 • die momboirs tot de momboirie gekosen ende geroepen ... zijn gehalden die aen te nemen
  1619 GeldernLR. I 4 § 3, 1
II Regentschaft
 • gaf men hem in handen die momborie van al den lande
  14. Jh. MnlWB. IV 1915
 • angaende der mambournie ende den regemente van den lande van Vlaenderen
  1488 MnlWB. IV 1915