Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (niedertalen)

(niedertalen)

, v.

abstammen
  • diegeene, die van den heretijcken personen nedergedaelt ... zijn, tot in der ijster generacien, en zijn niet sculdich geadmitteert te wordden tot enniger kerckelijcker digniteijt
    1494 Stallaert II 230
  • dat nae den gescreven rechten hem te immiseren oft te abstineren in der erfflijcheyt behoirt toe den erfgenamen ab intestato nederdalende 
    1496 CoutBrab. II 1 S. 105