Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Nutzschaft)

(Nutzschaft)

, f.

wie Nutz (I) 
 • sowat zo schepenen van midd' ende portres die sire toe nemen maken bi ghemanden ede ter port nutschepe dat in die chore niet ne staed dat moet bliuen ghestade
  1254 Dordrecht/CorpAltdtOrUrk. I 61
 • eenege gemeene nutscepe iof eeneghe bederue die der meentocht toe hort
  1265 ChartPierreGand I 341
 • ewelike teharen rechten eghindome ... al die nutschepe, al die note, al tprofit, ende al die winninghe die zie moeghen doen
  1287 CorpMnlTekst. I 1208
 • welcke lande, huse, sloote ... rente, vervallen nutschap ende prouffyt, onse lieve genadyge heer ... ons weder verliet hefft
  1398 OstfriesUB. I 142
 • want wy dat gedaen hebben om nutscap der kerken
  1426 DiepholzUB. 70
 • dat gelt schal men yn der stadt nutschop legghen
  1497 HambStR.(Reincke) 82
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):