Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Oblatie

Oblatie

, f.


I Darreichung, Überlassung
 • ghij sult weten dat de verbale oblacie in desen niet genoch en is
  1496 CoutBrab. II 1 S. 457
 • hier suldij weten dat oblacie ende deposicie alsoeveele doen na recht als solucie ende betalinge
  1496 CoutBrab. II 1 S. 591
 • die dingen die van der substancien des gerichts zijn, als zijn de oblacie van den libelle, die litiscontestacie
  1496 CoutBrab. II 2 S. 143
II Vertrag
 • van onsen ... oblatien, remissien ind gracien
  1481 Nijhoff,Ged. V 148
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):