Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Oheimstom)

(Oheimstom)

, m.

zum Grdw. vgl. Obertom 
wie Oheimschaft (I) 
  • [Bußanteil:] de omesthom vnd de mödderyethom de is iii grote mark, de schölen de ome vnd de mödder wo vele dat erer is delen vnderlanges
    1426 Richth. 564
unter Ausschluss der Schreibform(en):