Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): ordinarijs/Ordinarijs

ordinarijs

, adj., ordinarie, adj.


I wie ordinari 
II richter ordinarijs wie Ordinarijs (I) 
 • biscoppen die ordinarie rechtren sijn
  1292 CorpMnlTekst. I 1719
 • men vijndt tweerhanden richters oft jugien, te weeten, juge oft richter ordinarijs ende juge oft richter delegaet oft gedelegeert. juge oft richter ordinarijs is die bij hem selven oft uuyt beneficien van den prinche, jurisdictie universael excerceren mach overal, ende dijen de generaliteyt oft universiteyt der saken bevolen is, als baillyeuws, scouteten, presidenten van provintien ende dijergelijcke
  1496 CoutBrab. II 2 S. 39
 • dese dinge voirscreven begrijpen nae recht huer plaetze in den richter ordinarijs 
  1496 CoutBrab. II 2 S. 40
 • een weerlijc richter ordinarijs is schuldich zijn vonnisse te wijsen in der plaetzen ende dincbancken oft vierscharen van zijnen oudtvorders int openbair
  1496 CoutBrab. II 2 S. 120
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):

Ordinarijs

, m.


I verkürzt für ,richter ordinarijs" ordentlicher (II) Richter
II
nach VerdamHWB.2 Suppl. 242: Buch, das die Gottesdienstordnung bzw. die Klosterregel und weitere Verordnungen enthält
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):