Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): pagen

pagen

, v., paien, v.

über eine romanische Sprache aus lat. pacāre "befrieden", vgl. NlEtymWB. 499

I etwas bezahlen
 • enen vlaemschen penege dien si gheuen sullen te tsense jaerlics van elken ghemete te paiene 
  1298 CorpMnlTekst. I 2477
 • dy [Gefangenen] musten gelten und pagen 
  1306/07? HeinrNeustadtApoll. V. 7793
 • dat de kornemeters ... gepaget sollen sin mit reddeliken taxerden lone
  1454 HanseRez.2 IV 170
 • laet die schout hem met een vierde part van de boeten, oft minder paeyen, op conditie
  1531/61 Kennemerland 208
 • in Cataloni Ispanjol / daz ir gesank: paga den zol! / der troschel niht gelichet
  oJ. HMS. III 307b
II jn. durch eine Leistung befriedigen
 • zo sal de greve van Vlaendren hem gheloven te houden ghepayt ende vernoucht met alzulken segghen alse hem dese ... viii persone anesegghen zuelen
  1356 Stallaert II 335
 • dat van den ... schade ende costen de ... copliede bij redenen ende justicien geheelike zullen wesen vuldaen ende gepayet 
  1407 LübUB. V 166
 • de konigh wolde ... dem homeistere, enen breff zenden, dar inne he wol gepayet solde wesen
  1411 HanseRez. VI 15
 • [bei todeswürdigen Verbrechen:] de bailliu es ooc sculdich te belovene den claghere gheenen paix jeghen hem uuter name vanden heere te laten makene, het en ware bij partien ende voor zij ghepaeyt waren
  1491 CoutAlost 492
unter Ausschluss der Schreibform(en):