Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Parochiepfaffe)

(Parochiepfaffe)

, m.

wie Parochian (I) 
  • prochghipape 
    1281 CorpMnlTekst. I 576
  • her H. die parochi paep 
    1410 CDNeerland. II 3, 1 S. 350
  • als de prochianen willen ter kercke commen, 't zy van brulochten, ofte van kerckganghen van kinde: ... eyst zonder messe, zo zal de prochiepape hebben zynen penninc van inleedene ende de costere zynen paespenninc
    1420 Diericx 135
unter Ausschluss der Schreibform(en):