Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Pfannzies)

(Pfannzies)

, m., auch (Pfannziese), f.

Abgabe für das Braurecht
 • censum cervisialem vulgariter dictum panchies 
  1280 Stallaert III 6
 • soe wie eneghe wine ocht vreemde bier vercoept in grossen, soe wieme dat hijt vercoept en zaelt niet ewegh laten vueren noch doen, hij en hebbe der assisere ende panchijsere moet, ocht hij zal dassise ende den panchijs zelver ghelden van grossen
  2. Hälfte 15. Jh. DiestKb. 34
 • soe wie min tonde dan een half byer, soude ghelden half assise ende halven panchijs 
  2. Hälfte 15. Jh. DiestKb. 35
 • betalende grondtghelt ende bandsize 
  1510 Diest/Stallaert I 122
 • dat, nu voertaen, allen burgeren zullen moghen t'huijs brouwen, des sullen sij schuldich zijn mijn heere van S. sijn panceijs ende der stadt huer accijse te gheven
  1550 CartSTrond II 553