Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (pfennigpfenniggleich)

(pfennigpfenniggleich)

, adj.

im gleichen Verhältnis
Sachhinweis: Schmidt-Wiegand,DtRsprw. 259
  • zoe sal men tselve dat dair dan an gebrect, boven dat van den pontgelde gecomen is, slaen over tgemeyn landt ende een ommeslach dairoff maken, omme een ygelijck van den steden ende van den platten landen dairtoe te betalen, elk na tzijn pennijng pennijnx gelijck als dat behoirt
    1452/94 AmsterdamRbr. 129
  • ende hebben an beyde zyden angenomen de voorsz. zylroeden, van Westerletensera ende Hyddaerdera zylen tot Mackummera zyll vorz., int jaer van vierendartich pondesmate pondesmate ende pennynck penningh gelijck, op to grauen ende to ruymen
    1532 Beekman,DijkR. II 1301