Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 1Porter

1Porter

, m.

automatisch generierte Links zu anderen historischen Wörterbüchern:
Bürger einer Stadt
zu 1Port
 • te desen dinghen ... ne sullen scepnen no portren niet mogen toe doen. no wandelen. no beteren hensi bi scrauen wille
  um 1237 CorpMnlTekst. I 35
 • portre bin der port ... negheen man ne mach portres goed van midd' veruechten of verboren
  1254 Dordrecht/CorpAltdtOrUrk. I 60
 • ware oec dat zake dat enich man ware portre iof clerec iof buten ambochte wonende, soe zal met moeghen innen vp zine tsenzers
  1282 CorpMnlTekst. I 640
 • voort so wat poortere of poorterigghe die uuter poort trect ... te wonene ende syns poorterscip daermede quite wert
  1286 CoutGand I 413
 • ghevielt dat een portre ... came by nachte ten Vryen ... ende upbrake eens siins viants huus met crachten
  1318 CoutBruges I 390
 • hi en zij poortere, dat zij hem poortren zullen of tambacht laten
  1389 BijdrZVlaand. 4 (1859) 71
 • soe wie dat in onser vurs. stat stede rechte gewonnen hedden ind poerter geworden weer
  1390/1401 KalkarStR.(Flink) 131, 12
 • dit sullen gelden bueten luyde, die onser porter nyet en sijn, uytghenoemen die porter indt burgere der stede des lants van Cleve
  1426/40 KleveStR. Art. 478
 • vnse leue medeborgher vnde porter in vnser stad
  1450 LübUB. VIII 744
 • desgelijcx, die poorters voir huer poort ende stadt dair zij bevrijdt ende poorters zijn
  1496 CoutBrab. II 2 S. 10
 • zo vermoghen de poorters, poortessen ende poorterskinders deser stede te huwen metten cuerbroeders ende cuersusters van V.
  1547 Stallaert III 115
 • alle kinderen van poorters ... soo wel bastarde als ghemelde, sijn ghehouden voor poorters 
  1619 CoutYpres I 62
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):