Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (possessieren)

(possessieren)

, v.

wie possedieren 
  • een wijnne, een huerlinck, een emphiteote, een concierge, een inquilijn ende een tochtenere oft usufructuarijs, die en connen nyet geprescriberen, want zij en possesseren nyet
    1496 CoutBrab. II 2 S. 79
  • ten daige van zijnen overlijdene, possesseerde ende gebruycte ... vredelijc die haefflijcke goeden, dair die aenlegger nu heysch af maict, van welcken haefflijcken goeden deselve verweerder, onder den titel van successien ende hoyrijen, getordden ende gecomen is in de possessie, saisine ende gebruyc
    1496 CoutBrab. II 2 S. 148
unter Ausschluss der Schreibform(en):