Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Rechtsstörung)

(Rechtsstörung)

, f.

Störung des Gerichts
  • rechts storringhe ende ontucht [Variante von: dincslite of onlust] 
    Ende 15. Jh. NlSsp. I 36 Anm. 3
  • wanneer men rechtstoeringe doet, die van weerden wesen sal, soe en moet die schout sijn recht nyet uuydthouden; all staeck men den schout mit messen ende hijlt hy daernae recht uuydt, het en waer gheen rechtstoringe 
    Mitte 16. Jh. Fruin,KlSteden II 149