Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Ree

Ree

, f., m., Reede, m., f.

Begrenzung von Häusern, Grundstücken
  • de Ockerlake ... wyst den rechten ree ende drie-boom op die Spange
    1290 Mieris I 509
  • dat hy sculdich is een rechte reede mit hem te trecken in den gescheyt van hore beyder erff
    1434/1542 LeidenRbr. 185
  • soe ghebuert oeck dycwijll dat enich van hem mitter eerster rede hem niet en willen laten genoegen, hoewell die gezworen reetreckers die by hoeren eedt getogen hebben, dat mogelijck genoech sijn soude
    1471 Fruin,Dordrecht I 329
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):