Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Reetrecker

Reetrecker

, m.

Landvermesser
zu Ree
  • soe ghebuert oeck dycwijll dat enich van hem mitter eerster rede hem niet en willen laten genoegen, hoewell die gezworen reetreckers die by hoeren eedt getogen hebben, dat mogelijck genoech sijn soude
    1471 Fruin,Dordrecht I 329
  • des sullen die reetreckers die huyse soe redelijck scieren [schätzen], op haren eedt, als sy souden meenen dat sy met gereet gelt zouden mogen gelden
    1497 Fruin,Dordrecht I 139
unter Ausschluss der Schreibform(en):