Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Rentbekenner

Rentbekenner

, m.

wie Rentgeber 
  • [der jonger rentier] magh alsdan kommen op den rent-bekenner ... om die betalinge van syn verloop, ende ... erlegginge van de heuft-somme der selver rente te hebben
    1619 GeldernLR. II 3 § 1, 18