Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Salwehr

Salwehr

, f.

wie Salhof 
  • niemand kan een saalwehr van een hofhoorig goed hebben ofte hy moet sig horrig en ledig eygen ende hofhoorig maecken na den goede, deselve bewoonen ende daer op winnen en werwen goed en bloed ende synen heere den tafeldienst daer van doen
    16. Jh. Kamptz,PreußProvR. II 459